Adidas tegen H&M of H&M tegen Adidas?: drie tegen twee strepen

Koster |
12 October 2021

In 1997, ik studeerde nog, brak er een mooie strijd los. Een strijd die veel IP studenten volgden, al is het maar omdat het er hard aan toe ging en men uiteindelijk jaar in jaar uit tegen elkaar zou blijven strijden. Maar dat die strijd 24 jaar zou gaan duren, had ik niet kunnen bedenken, zeg ik eerlijk. 


Ik doel uiteraard op Adidas tegen H&M. Vanwaar de ophef? H&M had workout-kleding op de markt gebracht in de kleuren geel, bruin en blauw (zie het prachtige originele plaatje uit 1997), met twee contrasterende verticale strepen op de mouwen en broekspijpen van de kleding. Daar was Adidas niet blij mee, gezien haar kenmerkende drie verticale strepen. 

Van kort geding rechter naar Hof, naar Hoge Raad, naar Hof van Justitie, weer naar de Hoge Raad, naar Hof, en vervolgens vanaf 2015 een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag. Met vorig jaar wederom een arrest van het Hof. En nu een Hoge Raad uitspraak van vorige week (8 oktober). 


De heel korte samenvatting is dat Adidas eerst gelijk kreeg, en in 2015 na verwijzing door de Hoge Raad bevestigd kreeg dat H&M inbreuk had gepleegd op haar (merk)rechten. In de bodemzaak die vanaf 2015 ging lopen, bleef Adidas aan de winnende hand: de rechtbank in Den Haag ‘bevestigde’ de inbreuk, kort gezegd, vanwege ‘verwarringsgevaar’ tussen het teken van H&M (zoals opgenomen op de kleding) en de merken van Adidas.  


En toen sloeg hij om in 2020. Het Hof Den Haag oordeelde begin 2020 in hoger beroep namelijk geheel anders. Zij vond dat er géén merkinbreuk speelde en pleitte H&M vrij. Doorslaggevend: de tussenruimte tussen de twee strepen van H&M die kleiner was dan de tussenruimte tussen de drie Adidas strepen – die net zo breed zijn, zo begrijp ik, als een Adidas streep. In het ‘teken’ van H&M zat ook geen patroon aldus het Hof; je zou de twee strepen van H&M, voorzien van een dunnere streep in het midden, ook kunnen zien als één dikkere streep. Kortom. Dat leverde een zeer gering gevaar op verwarring op, aldus het Hof. Tel daar publieks/marktonderzoeken bij op, waarmee de verwarring (althans het gevaar daarop) kon worden bestreden, en soit. Daarbij speelde onder andere een interessant aspect een rol, namelijk het zogenaamde “marktleiderseffect”. Waar Adidas in eerste instantie onderzoeken wist ze presenteren waarmee ze in het gelijk werd gesteld, sloeg de balans nu door naar H&M. 


Op 8 oktober jl. heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof bekrachtigd. En daarmee is het klaar…. Of…? Ik ben benieuwd hoe snel en waar we de verticale strepen op sportkleding terug gaan zien. En mocht iemand nog een oud H&M-metje hebben, dan houd ik me aanbevolen.


Voor IP vragen, merkdepots of andere opmerkingen over deze 24 jaar durende zaak: Charissa Koster (koster@dayonelegal.nl


Voor de liefhebbers: HR 8 oktober 2021, IEF 20232; ECLI:NL:HR:2021:1474 (Adidas tegen H&M) waarin het cassatieberoep wordt verworpen.

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Charissa Koster.
+31 6 535 385 76 | koster@dayonelegal.nl