Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers 'meer gelijk'

Dayone |
01 September 2020

Detacheringsregels binnen de EU zijn per 30 juli 2020 gewijzigd. Gedetacheerde Europese werknemers hebben sinds kort recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden via de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn. Het uitgangspunt dat dezelfde werkzaamheden ook gelijkelijk beloond moeten worden, krijgt daardoor meer handvatten in onze nationale wetgeving. 

 

DayOne zet voor u de wijzigingen kort op een rij:

  1. Alle in Nederland gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen kunnen aanspraak maken op de belangrijkste bepalingen (zogeheten hardekernbepalingen) uit aangewezen cao’s. In de wet is een lijst met specifieke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het salaris en andere vaste of variabele beloningen, werktijden en vakantiedagen. Voor Nederland brengt de wetswijziging op dit punt niet heel veel nieuws. De harde kern is      enigszins uitgebreid met huisvestingvoorwaarden en bepaalde toeslagen en      vergoedingen. 
  2. Als onduidelijk is of een betaling kwalificeert als een beloning of als kostenvergoeding, dan ligt de bewijslast hiervan nu bovendien bij de dienstverrichtende werkgever. Bij onduidelijkheid wordt een vergoeding namelijk gezien als een kostenvergoeding. Dit betekent dat de werkgever in sommige gevallen een hogere beloning zal moeten betalen in het kader van gelijke beloning. Als werkgever wordt het dus nóg belangrijker om duidelijk te maken wat precies      de grondslag is van de betaling: beloning als tegenprestatie voor de      werkzaamheden óf specifieke kostenvergoeding.
  3. Na twaalf maanden zijn het niet alleen de hardekernbepalingen die doorwerken, maar werken vrijwel álle cao-bepalingen door. Er is een mogelijkheid deze termijn te verlengen naar 18 maanden. Een belangrijke regeling die nog steeds géén      doorwerking heeft is de aanvullende bedrijfspensioenregeling en een aantal      andere uitzonderingen.
  4. Ter voorkoming van draaideurconstructies regelt de Implementatiewet dat perioden van detachering op dezelfde plaats voor hetzelfde werk gewoon bij elkaar worden opgeteld. De gedachte “we plaatsen er na verloop van tijd een andere gedetacheerde” om op die manier de termijn van twaalf maanden te omzeilen, gaat dus niet op.
  5. Verder geldt dat binnen de EU gedetacheerde uitzendkrachten bij de Nederlandse inlener recht hebben op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden als andere uitzendkrachten die daar werkzaam zijn. Het gaat dan in het bijzonder ook om de arbeidstijden.

Door de wijziging wordt het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers kleiner, of anders gezegd ‘meer gelijk’. Dat bevordert een gelijk speelveld tussen ondernemingen en gaat verdringing van het lokale arbeidsaanbod tegen. Gedetacheerden gelijk betalen is echter niet altijd even gemakkelijk. Sterker nog, uitvogelen welke cao van toepassing is, kan bijvoorbeeld al een hele klus zijn. 

 

Loopt u hier tegen aan of heeft u vragen? Stel ze via: Anne Zweipfenning - zweipfenning@dayonelegal.nl of Vincent Breedveld - breedveld@dayonelegal.nl