DayOne update: de NOW-regeling in de uitzendbranche, payrollbranche en verdere flexibele arbeid

Breedveld |
26 March 2020

Op 24 maart jl. heeft Minister Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamervragen beantwoord over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, in de volksmond ook wel genoemd de "NOW-regeling". Een aantal van deze Kamervragen ging in het bijzonder over de uitzendbranche, payrollbranche en de flexibele arbeid (denk aan nulurencontracten). DayOne nam de vragen voor u door en vat de antwoorden hieronder voor u samen.

 

De NOW-regeling in het kort

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met deze nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat kan al bij een verwachte omzetdaling vanaf 20% en geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Van het UWV wordt dan een voorschot ontvangen van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat werknemers in de tussentijd niet worden ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden én het volledige loon krijgen doorbetaald. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd, met een mogelijkheid van drie maanden verlenging. Werknemers verbruiken geen WW-rechten.

Veel Kamervragen en antwoorden boden geen nieuwe informatie, zo is nog steeds onduidelijk waar het voorschot van 80% precies over wordt berekend en is ook de definitie van het begrip ‘loonsom’ nog niet verder uitgewerkt. De grote vraag blijft ook nog steeds of het tijdens de NOW wél mogelijk is een beëindigingsovereenkomst te sluiten. 

 

De uitzendbranche

De NOW-regeling is in ieder geval van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten bij de uitzendwerkgever. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht. 

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. En ook aan de duur van dienstverbanden worden geen eisen gesteld, mits de werkgever wel het loon van de werknemer doorbetaalt. Ook vereist is dat werknemers in dienst blijven gedurende de subsidieperiode.

Er zijn ook Kamervragen gesteld over het fasensysteem in de ABU-cao en de NBBU-cao. Het antwoord van de Minister hierop luidt dat de NOW-regeling van toepassing is op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht volgens de Minister een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

 

Payroll-werkgevers

Ook payrollwerkgevers kunnen een beroep doen op de NOW-regeling, zo bevestigt de Minister. In lijn met de uitzendbranche, kan ook de payrollwerkgever via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor mensen die hij nog in dienst heeft. Hier gelden opnieuw dezelfde eisen als voor reguliere werkgevers. Dit betekent onder meer dat werknemers in ieder geval niet ontslagen mogen worden wegens bedrijfseconomische omstandigheden en dat het loon volledig moet worden doorbetaald.

 

Oproepkrachten 

De Minister bevestigt dat de NOW-regeling van toepassing is op loonkosten waarvoor de werkgever géén loondoorbetalingsplicht heeft. Ook werknemers met een nulurencontract of bijvoorbeeld een flexibel contract vallen onder de regeling.

De concrete verdere uitwerking van de aangekondigde NOW-regeling laat vooralsnog op zich wachten. Wij houden de berichtgeving goed in de gaten en zullen u steeds waar mogelijk van meer informatie voorzien. 

Voor vragen en hulp, bel of mail Vincent Breedveld via breedveld@dayonelegal.nl / 06-53849319 of Anne Zweipfenning via zweipfenning@dayonelegal.nl / 06-53579632  

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl