DayOne Update: nieuwe Richtlijn consumentenkoop 1 januari 2022

Metz |
10 January 2022

Bijgewerkt op: 11 jan 2022
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Richtlijn consumentenkoop in werking getreden. Kort en goed geniet de consument met inwerkingtreding een bredere bescherming dan ooit. Daar kunnen we een boel van vinden maar vast staat dat de wijzigingen belangrijk zijn voor ondernemers die aan consumenten leveren!


Voor uw gemak hebben wij een korte en praktische notitie opgesteld met daarin de wat ons betreft belangrijkste veranderingen, met concrete actiepunten. Die treft u hierbij aan.


DayOne Update Richtlijn consumentenkoop januari 2022
 


Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of hulp willen bij eventueel noodzakelijke aanpassingen dan wel interesse hebben in de exacte wetteksten, bel of mail gerust!


Namens DayOne,
Gerben Metz: metz@dayonelegal.nl 

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Gerben Metz.
+31 6 51 25 08 90 | metz@dayonelegal.nl