Deadlock situatie

Metz |
18 April 2017

Bijgewerkt op: 1 feb 2019


Deadlock situatie

Met enige regelmaat komen onze klanten met het probleem van een deadlock situatie. Wikipedia beschrijft het als volgt:

 

Ook in een proces kan een deadlock ontstaan. Stel: twee personen moeten gelijktijdig een diagram maken. Er is slechts één potlood en één liniaal beschikbaar. Persoon A neemt het potlood, persoon B neemt de liniaal. Een deadlock ontstaat omdat persoon A de liniaal nodig heeft om de lijn recht te trekken, persoon B heeft het potlood nodig om de lijn te kunnen trekken. 

 

Dit probleem is op de volgende manieren op te lossen:  

  • door een tweede potlood of tweede liniaal te voorzien;   
  • door de opdracht aan te passen waardoor het diagram niet gelijktijdig gemaakt moet worden;   
  • door een vaste volgorde aan te houden, bv. alfabetisch: eerst liniaal en dan potlood;  
  • door de tekenopdrachten door te geven aan een derde partij die het potlood en de liniaal exclusief heeft (inkapseling).  

De kwesties die wij tegenkomen betreffen vaak een 50/50-verhouding tussen twee aandeelhouders die beiden ook bestuurder zijn. De onderlinge verhoudingen worden vaak verstoord doordat één van de twee “z’n boekje te buiten gaat” of, simpelweg omdat er over elk punt van bedrijfsvoering onenigheid is.

 

Soms komt het zo ver dat de bedrijfsvoering van de onderneming nagenoeg stil komt te liggen en een gang naar de Ondernemingskamer wordt gemaakt. De kosten van een dergelijke procedure kunnen aanzienlijk zijn en bieden niet altijd de gewenste uitkomst. De Ondernemingskamer kan zelfs beslissen dat een derde de onderneming gaat besturen, of dat aandelen worden “geparkeerd” bij een derde. Wat wij daarbij ook vaak zien is, dat de afspraken vooraf niet goed zijn vastgelegd.

 

Kort gezegd (in Wiki-termen) is er geen rekening gehouden met een tweede liniaal of potlood, of een opdracht aan een derde partij. Op beide momenten kan DayOne bijstaan. Dus voorafgaand aan de samenwerking en tijdens de samenwerking, op het moment dat deze stroef verloopt. Uiteraard zijn we partijdig en pakken we door als dat moet. Daarbij verliezen we de optie niet uit het oog om er op een zakelijke manier, buiten de rechter, met de wederpartij uit te komen. Wij leggen de opties voor en adviseren het beste alternatief.

 

De ondernemer kiest zijn weg, met ons.

 

Edith Groenewegen (groenewegen@dayonelegal.nl)

Gerben Metz (metz@dayonelegal.nl)

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Gerben Metz.
+31 6 51 25 08 90 | metz@dayonelegal.nl