Geldig concurrentiebeding en relatiebeding

Breedveld |
08 March 2017

Bijgewerkt op: 1 feb 2019


Schriftelijk

Wanneer is een concurrentiebeding of relatiebeding rechtsgeldig overeengekomen? Een concurrentie- of relatiebeding moet op grond van artikel 7:653 BW schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dit vereiste wordt uiteraard voldaan, als het beding is opgenomen in een door de werknemer voor akkoord ondertekend document. Dit is vaak de arbeidsovereenkomst zelf, of een aanvulling op deze arbeidsovereenkomst. In een arrest van 3 maart 2017 bevestigt de Hoge Raad dat ook aan het “schriftelijkheidsvereiste” kan zijn voldaan als het beding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die niet door de werknemer zijn ondertekend. In dat geval moet er wel voldaan zijn aan één van de twee volgende vereisten:

 

(i) de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen; of

(ii) de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentie- en/of relatiebeding.

 

Andere vereisten

Een concurrentie- of relatiebeding kan alleen met een meerderjarige werknemer worden afgesproken. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen concurrentie- of relatiebeding worden opgenomen tenzij dat schriftelijk wordt gemotiveerd met zwaarwegende bedrijfsbelangen, toegespitst op de functie die de werknemer gaat vervullen.

 

Kan de werknemer aan het concurrentie- of relatiebeding worden gehouden?

Als het concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig is, kan de werkgever er niet altijd een beroep op doen. De kantonrechter weegt de belangen van beide partijen af en kan het beding beperken of vernietigen. Werknemers moeten niet licht denken over deze mogelijkheid en kunnen er niet van uit gaan dat zij steeds onder een concurrentie- of relatiebeding uit zullen komen. Het uitgangspunt blijft: afspraak is afspraak.

 

Andere tips

Let op bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst, functiewijziging, overgang van onderneming, faillissement en ontslag op staande voet. Deze omstandigheden kunnen van invloed zijn op de geldigheid van een concurrentie- of relatiebeding.

 

De praktijk

Het is belangrijk dat een concurrentie- en/of relatiebeding op een juiste wijze (schriftelijk) wordt overeengekomen, past bij de branche waarbinnen het bedrijf werkzaam is, bij het ‘bedrijfsdebiet’ dat de werkgever wil beschermen en bij het belang van de werknemer bij vrijheid van arbeidskeuze. Het beding moet verder zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk geformuleerd worden. Graag zijn wij u hierbij behulpzaam. Ook als een al overeengekomen beding wordt overtreden, adviseren wij graag over de te nemen route en eventueel in gang te zetten (rechts)maatregelen. Bel of mail ons gerust als u wilt dat wij met u meedenken.

 

Manuela Paumen (Paumen@DayOnelegal.nl)

Vincent Breedveld (Breedveld@DayOnelegal.nl)

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl