Gerechtshof Amsterdam bevestigt: Deliveroo-bezorgers zijn géén zelfstandigen

van Wijk |
16 February 2021

In een voor de praktijk belangrijk arrest heeft het Gerechtshof Amsterdam vandaag het oordeel van de kantonrechter uit 2019 bevestigd: Deliveroo-bezorgers zijn géén zelfstandigen, maar zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. 


De Hoge Raad oordeelde eind vorig jaar al dat het niet van belang was of het de bedoeling van partijen was al dan niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar dat gekeken moest worden of er was voldaan aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie juist te kwalificeren. ‘Als iets eruit ziet als een arbeidsovereenkomst, is het dat ook’ lijkt de nieuwe lijn te zijn.


Het oordeel van het Gerechtshof past goed in deze lijn. Het Gerechtshof stelt weliswaar vast dat Deliveroo bezorgers "een grote mate van vrijheid geeft" om te werken wanneer zij willen en om aangeboden ritten al dan niet te accepteren, maar dat "alle overige omstandigheden wijzen op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst". Zo lijkt het alsof de bezorgers loon krijgen, heeft Deliveroo haar bezorgers verzekerd tegen ongevallen en inkomstenderving en heeft zij een zekere mate van gezag over de gedragingen van de bezorgers. Daar komt volgens het Gerechtshof nog bij dat – als de bezorgers wel zelfstandigen waren geweest – zij voor de lage tarieven van 13 euro per uur geen adequate voorzieningen kunnen treffen in geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De bezorgers hebben er aldus belang bij dat hun overeenkomst wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst.


Kort en wel betekent dit arrest dat Deliveroo bezorgers nu een arbeidsovereenkomst kunnen opeisen bij Deliveroo. Grote vraag is nu of Deliveroo hieraan vrijwillig gehoor zal geven. Een vervolgvraag zal (mogelijk) zijn of pensioenfondsen en de Belastingdienst bij Deliveroo zullen aankloppen voor achterstallige werkgeverspremies of loonbelasting. Ook dat zal ongetwijfeld niet zonder slag of stoot voorbij gaan. In elk geval is met dit arrest de juridische status van maaltijdbezorgers een stuk duidelijker geworden. 


Het arrest van het Gerechtshof is hier te vinden.


Wilt u meer weten over ZZP-contracten en/of arbeidsovereenkomsten, of onderwerpen die hiermee verband houden, neem dan contact op met onze arbeidsrechtexperts Sebastiaan van Wijk en Vincent Breedveld via vanwijk@dayonelegal.nl of breedveld@dayonelegal.nl 

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Sebastiaan van Wijk.
+31 6 12 26 65 80 | vanwijk@dayonelegal.nl