HEMA laat Lacoste in haar (kostbare) hemd staan

Dayone |
14 January 2019

Bijgewerkt op: 28 jan 2021

We starten het nieuwe jaar graag met een blik op de meest recente intellectuele eigendomszaken die voor de rechter kwamen. Een van die zaken was een kort geding dat Lacoste eind december 2018 voerde tegen HEMA. 


Lacoste, bekend van haar logo (beeldmerk) met krokodil, was not amused dat HEMA twee ondergoed-setjes op de markt bracht met daarop afgebeeld één krokodil dan wel een aantal reptielen (zie afbeelding). Lacoste stelde dat HEMA met de setjes inbreuk maakte op haar merkrechten, daarbij onder andere aanvoerend dat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Zo zou de ‘gemiddelde consument’ kunnen denken dat de HEMA hemdjes afkomstig zouden zijn van Lacoste. Inzet: alles moest gestaakt worden en uit de handel worden gehaald.


De kort geding rechter komt tot de conclusie dat het marktonderzoek dat Lacoste heeft verricht nogal sturend en weinig objectief van aard is geweest. De ondervraagden zijn sturend (en suggestief) benaderd met vragen als: “aan welk merk doen deze kledingstukken u denken”? Daar komt bij dat je bij merkkwesties als deze moet kijken naar het relevante publiek. Omdat het hier gaat om kinderkleding, had Lacoste dan (groot)ouders met kinderen moeten interviewen. Dat had ze niet gedaan en ook verder had het marktonderzoek weinig waarde.  


Verder speelt een rol dat de kort geding rechter vooral met betrekking tot het all-over bedrukte hemdje (met een grote hoeveelheid reptielen) meent dat het relevante publiek het gebruik van de dieren zal beschouwen als versiering en niet als merk. Oftewel: het publiek zal niet denken dat het een hemdje is vol ‘Lacoste krokodillen’ (ook al doordat van een aantal reptielen ter discussie staat of het überhaupt wel gaat om krokodillen). Ook verder gaat Lacoste nat. Want zij heeft kennelijk (ook) niet kunnen onderbouwen dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit haar merk of dat het onderscheidend vermogen van haar merk in het geding is. 


Een en ander is anders bij het blauwe hemdje waarop centraal één krokodil is afgebeeld. Dit kan door het relevante publiek mogelijk wél als merkgebruik worden gezien, maar, zo stelt de kort geding rechter: de kleding is alleen verkrijgbaar in de winkels en op de website van HEMA en iedereen weet dat HEMA alleen eigen producten verkoopt. Daar komt bij dat beide hemdjes (all-over bedrukt en de enkele krokodil) altijd als setje, samen worden aangeboden. Dus kortom: ook op dat vlak is geen verwarring te verwachten.


Alle vorderingen worden dan ook afgewezen en Lacoste mag EUR 15.000 aan advocatenkosten betalen aan HEMA.