“Het recht om vergeten te worden”: vordering tegen Google inzake verwijdering link zoekresultaten

Koster |
07 February 2019

Privacy zaken lijken steeds meer en vaker te worden ingezet op grond van (alleen) de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), na de enorme belangstelling die er voor de inwerkingtreding daarvan is geweest. Ook in rechtszaken die gaan over het zogenaamde “recht om vergeten te worden” komt de AVG steeds vaker terug. 


Zo ook in een kort geding, waarin twee directeuren van een vastgoedbedrijf tegenover Google vorderden dat er een link naar een Quote-publicatie uit de zoekresultaten verwijderd zou moeten worden. De onderliggende Quote-publicatie, waarvan de inhoud niet bestreden lijkt te zijn, verwijst naar een persbericht van de FIOD over een groot onderzoek naar witwaspraktijken, waarbij de financiering rondom de aankoop van 43 panden wordt onderzocht. 


Uiteindelijk komt het in zo’n zaak neer op een belangenafweging tussen het recht op privacy en op de eerbiediging van persoonsgegevens (de persoonlijke levenssfeer). De kort geding rechter stelt hier Google in het gelijk, vooral nu de onderliggende publicatie 


- niet zozeer de persoonlijke (privé) levenssfeer van de betrokkenen raakt maar ziet op hun professionele integriteit en fiscale moraal;

- ziet op twee personen die door de rechter worden aangemerkt als public figures (of dat terecht is, daar kun je vraagtekens bij plaatsen, maar daar gaat de uitspraak niet diep genoeg op in);

- ziet op een onderwerp van actueel maatschappelijk debat, namelijk de aanpak van witwassen;

- informatie lijkt te bevatten die juist is; kennelijk hebben de twee eisers niet onderbouwd dat de informatie in de Quote-publicatie onjuist is.


Daar komt bij dat de strafzaak tegen de twee eisers niet geseponeerd is en er dus nog steeds een mogelijkheid van vervolging bestaat, terwijl beide eisers niet aannemelijk hebben gemaakt dat ze hinder ondervinden van de publicatie. 


Kortom: de link hoeft niet verwijderd te worden. En je zou kunnen zeggen dat er nu juist een éxtra link is bijgekomen in de zoekresultaten die naar beide heren en de kwestie verwijst, aangezien het kort geding vonnis inmiddels ook digitaal is gepubliceerd. 


Meer weten over privacyrechten, de vrije meningsuiting en het recht om vergeten te worden? Lees in onderstaande link de kort geding uitspraak of contact Charissa Koster via koster@dayonelegal.nl 


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5600

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Charissa Koster.
+31 6 535 385 76 | koster@dayonelegal.nl