In het Advocatenblad: Charissa Koster over onrechtmatige pers, het vrije woord en sanctionering

Koster |
24 March 2023

Nadat de website Advocatie een opinie plaatste van DayOne advocaat Charissa Koster, schreef zij een uitgebreid achtergrondartikel voor het Advocatenblad, onder de titel De moraalridder 2.0 helpt de vrije meningsuiting en de rechtstaat om zeep, en snel ook - Het Advocatenblad. 


Daarin gaat zij uitgebreid in op de vele MeToo cases, de belangenafweging tussen de vrije meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer die in meer en meer kwesties lijkt te spelen, en de vele actuele gevallen. Van de NOS tot The Voice, van Marco Borsato tot Patricia Paay en van Pim Lammers tot Margi Geerlinks. 


Charissa Koster constateert dat publiekelijke onrechtmatige aantijgingen veel schade berokkenen en zich moeilijk laten herstellen. Ze pleit in dat kader voor een lagere drempel naar de rechter, hogere schadevergoedingen en ruimere kostenveroordelingen. Hoe ze dat voor zich ziet en hoe een en ander binnen de huidige wettelijke kaders gegoten kan worden, leest u in het artikel. Net zoals de roep om rechters die hier een opwaartse lijn in kunnen creëren. Tijd voor een frisse wind!


De link naar het achtergrondartikel treft u hierboven. Voor vragen over mediakwesties, onrechtmatige pers en juridische bijstand kunt u contact opnemen via koster@dayonelegal.nl 

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Charissa Koster.
+31 6 535 385 76 | koster@dayonelegal.nl