Ontslag wegens het dragen van een hoofddoek

Breedveld |
17 March 2017

Bijgewerkt op: 1 feb 2019


Op 14 maart 2017 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in een Belgische hoofddoek zaak die speelde bij het bedrijf G4S Secure Solutions. De betrokken werknemer, een receptioniste, was ontslagen wegens het dragen van een hoofddoek.

 

Ondernemers mogen volgens het Hof in hun huisregels opnemen dat het dragen van kleding of symbolen die uiting geven aan politiek, filosofie of religie niet is toegestaan. Hiermee is geen sprake van discriminatie.

 

De uitspraak heeft betekenis voor ondernemers in Nederland. Zij mogen hun werknemers instructies opleggen, voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Wet Gelijke Behandeling, wettelijke discriminatieverboden, grondrechten en het goed werkgeverschap.

 

Redenen voor een werkgever om voorschriften over kleding of uiterlijk te geven, variëren. Te denken valt aan representativiteit, veiligheid, uniformiteit en hygiëne. De rechter maakt een belangenafweging.

 

Al vele jaren worden door rechters en door het College voor de rechten van de mens uitspraken gedaan of en zo ja in welke gevallen een werkgever het dragen van bepaalde kleding, een haardracht zoals een baard, en versierselen zoals piercings of een Koptisch kruis mag verbieden.

 

De laatste jaren is een tendens waarneembaar dat de tolerantie ten aanzien van de vrijheid van werknemers om zich op het werk op geheel eigen wijze naar buiten te presenteren, lijkt af te nemen. De uitspraak van het Europese Hof betekent niet dat elk kledingvoorschrift nu is toegestaan. Wilt u er meer over weten, neem dan contact op met Manuela Paumen of Vincent Breedveld.

 

Manuela Paumen (Paumen@DayOnelegal.nl)

Vincent Breedveld (Breedveld@DayOnelegal.nl)

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl