Transitievergoeding bij korte dienstverbanden!? Jazeker!

Dayone |
28 October 2021

De wettelijke regels over de transitievergoeding zijn al bijna twee jaar gewijzigd. Toch is bij veel werkgevers en werknemers niet bekend dat werknemers sinds die wetswijziging bij de beëindiging van korte dienstverbanden vaak recht op een transitievergoeding hebben. In deze blog zetten we daarom de regels over de transitievergoeding toch maar weer eens op een rij.


Welke werknemers komen er in aanmerking voor een transitievergoeding?

Kortgezegd: álle werknemers ongeacht de duur van het dienstverband! De transitievergoeding moet namelijk óók betaald worden aan werknemers die korter dan twee jaar in dienst zijn, dus ook aan tijdelijke arbeidskrachten (studenten, uitzendkrachten, etc.). De werkgever is de vergoeding verschuldigd als deze:

  1. het dienstverband beëindigt of laat ontbinden; en ook
  2. de arbeidsovereenkomst niet verlengt.

Punt 2. is niet bekend bij de meeste werkgevers en werknemers. Het betekent dat als een halfjaarcontract of een jaarcontract automatisch afloopt, de werknemer ook automatisch recht heeft op een transitievergoeding als het contract niet wordt verlengd. De vergoeding is overigens niet aan de orde als de werknemer zelf het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen.


Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e bruto maandsalaris per dienstjaar en wordt naar evenredigheid berekend over het aantal maanden/dagen dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Duurde de arbeidsovereenkomst niet precies een jaar, maar bijvoorbeeld twee maanden en 3 dagen, dan wordt de vergoeding dus berekend over die twee maanden en 3 dagen. Daarnaast kunnen bepaalde kosten in mindering worden gebracht door de werkgever. 

Er zijn wel twee belangrijke uitzonderingen op deze regel. De vergoeding wordt niet berekend over  diensttijd onder de 18 jaar en ook niet over de periode dat de werknemer 12 uur of minder per week werkte.

De maximale transitievergoeding is vastgesteld op EUR 84.000,= anno 2021 of, als het bruto jaarsalaris hoger is dan dat bedrag, maximaal het bruto jaarsalaris van de werknemer. 


Tot slot

Het berekenen van de transitievergoeding is soms niet zo eenvoudig als het lijkt. Vanuit verschillende organisaties – zoals de Rijksoverheid – worden webmodules aangeboden om de transitievergoeding te berekenen, maar als het dienstverband niet exact een jaar heeft geduurd of als de werknemer bijzondere vergoedingen of toeslagen heeft ontvangen, dan zijn de webmodules veelal onduidelijk en bieden deze weinig zekerheid.

 

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Of kunnen wij een berekening voor u maken? Neem dan gerust contact op met advocaat Anne Zweipfenning via: zweipfenning@dayonelegal.nl (p.s. stuurt u dan gelijk de arbeidsovereenkomst en een loonstrook mee?)