Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Dayone |
06 July 2018

De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen.

 

In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de werkgever uit het Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daar staat een hogere premie tegenover. De compensatie bedraagt niet meer dan de transitievergoeding berekend op het moment dat na de eerste ziektedag twee jaar zijn verstreken. Als er een loonsanctie is opgelegd door UWV, wordt het extra stukje transitievergoeding dat dan verschuldigd is, niet gecompenseerd. Ook als de werkgever meer heeft betaald dan de wettelijk verplichte transitievergoeding, wordt het meerdere niet gecompenseerd. Verder zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon.

 

In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat een bij cao afgesproken compensatie bij bedrijfseconomisch ontslag niet minimaal gelijk hoeft te zijn aan de transitievergoeding.

 

Het wetsvoorstel wordt nu behandeld door de Eerste Kamer.

 

Als deze maatregelen worden ingevoerd (waarschijnlijk op 1 april 2020), gebeurt dat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht).