Uitstoten van een aandeelhouder; een kansrijke actie in de toekomst? (Deadlock deel 2)

Metz |
25 September 2019

Eerder schreef ik over de zogeheten “deadlock situatie” waarbij 50/50 aandeelhouders ook beiden bestuurder zijn en elkaar als het ware ‘gevangen houden’ als er onmin ontstaat tussen beiden. Naast de contractuele mogelijkheden om zo’n situatie te regelen, lijkt nu ook de wetgever de wettelijke mogelijkheden te willen verruimen, door middel van de bestaande uitstootvordering.


De uitstootvordering wordt sinds de inwerkingtreding in 2012 (art. 2:336 BW) nauwelijks succesvol gebruikt. De reden dat een verzoek daartoe bij de rechter regelmatig werd afgewezen, komt door het beperkte toetsingskader dat de rechter heeft. Kort gezegd moet onder de huidige wetgeving het functioneren van de onderneming in gevaar zijn door gedragingen in de hoedanigheid van aandeelhouder. Echter, veel vaker zie je in de praktijk dat de twee eigenaren van een onderneming het vooral als bestuurders met elkaar aan de stok krijgen. Tot de uitstoting van de één of de ander als aandeelhouder komt het dan vaak niet, omdat het niet gaat over hun hoedanigheid als aandeelhouder. 

 

Met een voorontwerp voor nieuwe wetgeving wordt geprobeerd om onder meer daar verandering in te brengen. Mocht het voorontwerp formele wetgeving worden, dan mag de rechter ook andere omstandigheden betrekken bij zijn oordeel. Denk aan een aandeelhouder die de vennootschap onder een andere vlag oneerlijk beconcurreert, als het toch al niet zo botert met zijn medecompagnon. Of, stel dat een bestuurder die ook medeaandeelhouder is, bestuurlijk wangedrag vertoont dat schadelijk is voor de onderneming. Dit soort omstandigheden mag dan door de rechter óók worden meegewogen. De toets wordt dus verruimd.  

 

Hoewel het voorontwerp nog geen geldend recht is, zou de verruiming van het toepassingsbereik de rechter in de praktijk (wel) wat meer handvatten kunnen bieden. De rechter kan met de verruiming van de geschetste toets, dan namelijk daadwerkelijk maatregelen nemen als het in voorkomend geval duidelijk is dat de beide aandeelhouders beter gescheiden van elkaar ieder hun weg moeten gaan vinden. De rechter bepaalt dan wie eigenaar van de onderneming blijft en wie niet.


Heeft u vragen over dit onderwerp of andere ondernemingsrechtelijke vragen, neem dan vooral contact op met Gerben Metz. Voor ad hoc vragen of een eerste kennismaking kunt u zich ook kosteloos aanmelden voor onze DayOne Corporate Suite (elke tweede en laatste vrijdag van de maand). Daarvoor kunt u mailen naar info@dayonelegal.nl of bellen via 

070-3633555 


Gerben Metz

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Gerben Metz.
+31 6 51 25 08 90 | metz@dayonelegal.nl