Update Incoterms® 2020

Dayone |
17 July 2019

Als u vanuit Nederland een partij goederen verkoopt aan een koper die zich in Frankrijk bevindt, dan kan het zo zijn dat er tijdens het transport iets misgaat. Voor welke partij komen dan de risico’s van beschadiging van de goederen? En wie is überhaupt verantwoordelijk voor het transport? Het is maar net wat u daarover met de andere partij afspreekt. Bovendien zijn dit ook zaken waarover op internationaal niveau nogal verschillend gedacht kan worden.


De International Commercial Terms, oftewel de “Incoterms”, van de International Chamber of Commerce (ICC) zijn standaardvoorwaarden die een uniforme regeling beogen te geven voor een aantal onderwerpen. Door het kiezen voor de toepasselijkheid van de genoemde terms kunnen partijen bijvoorbeeld duidelijk afspreken met elkaar tot waar de goederen vervoerd worden, wanneer de risico’s van de verkoper overgaan op de koper en wie verantwoordelijk is voor het afsluiten van een transportverzekering of voor het afhandelen van douaneformaliteiten. Door aansluiting te zoeken bij de terms kan bovendien verwarring over de uitleg van begrippen in verschillende jurisdicties voorkomen worden. Daarbij kan een uitgebreide uitwerking van deze terms in individuele contracten veelal achterwege blijven, omdat partijen ernaar kunnen verwijzen in hun contract. 


Vanaf 1 januari 2020 worden de Incoterms vernieuwd. De laatste update dateerde van 2010. De terms worden naar verluid in het najaar van 2019 gepubliceerd door de ICC; ik zal dan een update geven van de inhoudelijke wijzigingen. Maar dan weet u dat dit eraan komt. 


Heeft u vragen over de Incoterms of andere vragen over algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op via zweipfenning@dayonelegal.nl