Vincent Breedveld in radiouitzending over de WHOA

Breedveld |
15 January 2021

Op 1 januari 2021 is de WHOA, de Wet homologatie onderhands akkoord, in werking getreden. Daarmee is een nieuwe regeling van kracht, die het mogelijk maakt om "schulden te saneren" door een onderhands akkoord. Dat akkoord wordt verbindend voor alle schuldeisers, als het door de rechter wordt goedgekeurd (gehomologeerd). Juist om die reden wordt zo'n akkoord ook wel een "dwangakkoord" genoemd. Gedachte achter de nieuwe wet is om faillissementen te voorkomen.  

Maar wanneer kun je een beroep doen op deze wet? En wat zijn de voorwaarden om zo'n akkoord te kunnen of mogen bereiken? En welke eisen spelen verder een rol? Op woensdag 13 januari jl. sprak DayOne advocaat Vincent Breedveld in zakenradioprogramma BoBizzNizz over de WHOA en alle relevante aspecten, waaronder ook de vraag of er al succesvol een beroep is gedaan op de WHOA. 


U luistert de uitzending van afgelopen woensdag hier terug:  

https://soundcloud.com/bobizznizz/sets/bobizznizz-13-01-2021


Voor vragen over de WHOA kunt u contact opnemen met Vincent Breedveld (breedveld@dayonelegal.nl) of Sebastiaan van Wijk (vanwijk@dayonelegal.nl

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl