Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst bij een "opzegging per 1 maart"?

Dayone |
03 March 2021

Een simpele vraag zou je zeggen..., toch was het in een zaak tussen ABN Amro en een werknemer zo’n groot discussiepunt dat het tot en met de Hoge Raad werd uitgevochten. Want of een overeenkomst eindigt op 28 februari 2018 om 23.59:59 uur of op 1 maart 2018 om 0.00:00 uur, kan in arbeidsrechtland nogal een verschil maken. 


Een werknemer die wordt ontslagen, heeft namelijk maar drie maanden de tijd om bij de rechter een transitievergoeding te verzoeken. Er zijn zelfs termijnen voor vergoedingen die na slechts twee maanden al vervallen. Te laat? Dan heb je pech, want er is geen escape. Het is dus belangrijk dat er na een ontslag, ingeval van discussies of aanspraken, niet te lang wordt gewacht met het inschakelen van juridische hulp.


In het specifieke geval van ABN Amro was de einddatum cruciaal. De werknemer had namelijk op 30 mei 2018 een verzoekschrift ingediend voor het verkrijgen van een transitievergoeding. De Hoge Raad moest zich uitlaten over de vraag wanneer de genoemde drie maands-termijn was gaan lopen: had de werknemer tot en met 28 mei of tot en met 1 juni gehad om een verzoekschrift in te dienen? Oftewel: wanneer was de termijn gaan lopen? 


In het eerste geval was de werknemer te laat geweest en kon deze dus fluiten naar een transitievergoeding; in het tweede geval was de werknemer "safe" en op tijd. Relevant was dat in de arbeidsovereenkomst óók was vastgelegd dat opzegging tegen het einde van de maand moest gebeuren en dat de ‘officiële’ laatste werkdag van deze mevrouw op 28 februari was geweest. 


De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst drie maanden na de laatste werkdag op 28 februari 2018 is geëindigd: de werknemer had dus ‘slechts’ tot en met 28 mei om een verzoekschrift in te dienen. Dikke vette pech dus, want hierdoor kon de werknemer geen aanspraak meer maken op een transitievergoeding. Ze was gewoonweg te laat.


Moraal van dit verhaal? Als je als werkgever of als werknemer te maken krijgt met een ontslag, schakel dan ingeval van discussies of aanspraken snel met een ontslagrechtspecialist. Termijnbewaking kan uw zaak maken of kraken. 


Heeft u een vraag over werk of ontslag? Laten we een keer (digitaal) koffiedrinken! Stel je vraag via Anne Zweipfenning, zweipfenning@dayonelegal.nl