Wat bied ik mijn werknemer bij een voorgenomen ontslag?

Breedveld |
23 February 2017

Bijgewerkt op: 1 feb 2019


Hoe het was

Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule exit. Een werknemer kon voor 1 juli 2015, uiteraard afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, redelijk varen op het uitgangspunt dat hij in geval van ontslag aanspraak kon maken op gemiddeld een maandsalaris per dienstjaar.

 

Hoe het is

Hiervoor is de Transitievergoeding in de plaats gekomen: een wettelijk recht voor iedere werknemer langer dan twee jaar in dienst, op een vergoeding bij ontslag gelijk aan 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De wet bepaalt ook dat een werknemer, onder bijzondere omstandigheden, daarnaast aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Deze mogelijkheid wordt ook wel “het muizengaatje” genoemd voor een werknemer om toch een hogere vergoeding bij de rechter er uit te slepen.

 

De praktijk 

Uit onderzoek naar ruim honderd gepubliceerde uitspraken van gerechtshoven, blijkt dat de gevraagde billijke vergoeding slechts in 20% van de gevallen werd toegekend. De gemiddeld toegekende ”extra” vergoeding is 243% van de Transitievergoeding. (Bron: Arbeidsrecht 2017/2, par. 1). Uit eerder (voorlopig) onderzoek was al gebleken dat rechters (conform de bedoeling van de wetgever) minder snel bereid zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een ontslaggrond moet helemaal voldragen zijn en kan niet gecompenseerd worden met een hogere vergoeding.

 

Onze inschatting 

De kleine kans op een hogere vergoeding voor de werknemer bij de rechter, gekoppeld aan de grotere kans voor een werkgever op een afwijzing van het ontbindingsverzoek zal naar onze inschatting blijven leiden tot een vermindering van het aantal inhoudelijke arbeidszaken en een stijging van het aantal minnelijke regelingen (vaststellingsovereenkomsten) tegen een hogere vergoeding dan de transitievergoeding.

 

Ons advies 

Het is nog belangrijker om eerst een goede inschatting van de procedurele kansen op succes te maken, of het nu om ontslag via het UWV (bedrijfseconomische redenen) of de kantonrechter (persoonlijke omstandigheden zoals disfunctioneren) gaat. Het is nu immers alles of niets. Graag maken wij voor u een inschatting en adviseren wij u over een redelijk aanbod. Bel of mail ons gerust.

 

Manuela Paumen (Paumen@DayOnelegal.nl)

Vincent Breedveld (Breedveld@DayOnelegal.nl) 

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl