Bestuurdersaansprakelijkheid van de tweedegraads bestuurder

Dayone |
21 februari 2017

Bijgewerkt op: 1 feb 2019


Doorbraak van aansprakelijkheid naar de uiteindelijk bestuurder (natuurlijk persoon)

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 een belangrijk arrest gewezen waaruit volgt dat artikel 2:11 BW (de doorbraak van aansprakelijkheid naar de natuurlijke persoon achter de rechtspersoon-bestuurder) van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk is op grond van de wet. Daaronder valt dus niet alleen artikel 2:9 BW aansprakelijkheid (interne bestuurdersaansprakelijkheid) en artikel 2:248 BW aansprakelijkheid (bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement), maar ook aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad).

 

De bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder kan volgens de Hoge Raad de artikel 6:162 BW-aansprakelijkheid (alsnog) voorkomen door te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat hem persoonlijk geen ernstig verwijt kan worden gemaakt van de gedragingen waarop de aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder is gebaseerd.

 

Kort gezegd geldt dus dat als een rechtspersoon-bestuurder aansprakelijk is ingevolge artikel 6:162 BW, dan iedere (indirect) bestuurder van deze rechtspersoon- bestuurder in beginsel tevens hoofdelijk aansprakelijk is, tenzij hem persoonlijk geen ernstig verwijt ter zake kan worden gemaakt.

 

De praktijk 

Deze uitspraak van de Hoge Raad verruimt de mogelijkheden om ‘door te breken’ naar de uiteindelijke natuurlijk persoon.

 

Dit is volgens de Hoge Raad in beginsel ook mogelijk in het geval de aansprakelijkheid gebaseerd is op onrechtmatige daad.

 

Wij hebben ruime ervaring in (bestuurders)aansprakelijkheidszaken en zijn goed op de hoogte van recente jurisprudentie. Wij zijn ervan overtuigd dat, in elke procedure, een goede strategie en een grondige aanpak het verschil maakt tussen verlies en winst.

 

Wij staan u dan ook graag bij, in (bestuurders)aansprakelijkheidskwesties en andere gerechtelijke procedures. Maar, voorkomen is beter dan genezen, dus soms kan op tijd bijsturen een procedure juist voorkomen. Wij zijn hierbij graag behulpzaam.

 

Bel of mail gerust als u eens met ons van gedachten wilt wisselen.

 

Edith Groenewegen-Caris (Groenewegen@DayOnelegal.nl)

Vincent Breedveld (Breedveld@DayOnelegal.nl)

Gerben Metz (Metz@DayOnelegal.nl)