DayOne supports Braenworks Academy

Dayone |
05 april 2018

Bijgewerkt op: 30 jan 2019


DayOne is verheugd te melden dat ze verbonden is aan de Braenworks Academy, die onderwijs verzorgt voor studenten uit de creatieve industrie, zoals auteurs, kunstenaars en artiesten. Het onderwijs wordt nu nog gegeven in Den Haag en Amsterdam, maar zal op termijn ook in andere steden gaan plaatsvinden.

 

Gedurende de hele maand april 2018 verzorgt DayOne wekelijks de Module “Intellectuele Eigendom & Contracten”. Studenten worden in de Module niet alleen wegwijs gemaakt in de wereld van het intellectuele eigendomsrecht en de bescherming van hun creaties, maar zij leren ook welke (exploitatie)contracten zij tegenkomen en wat daarbij de do’s en don’ts zijn.

 

De opleiding biedt wat de creatieve wereld al decennia nodig heeft, namelijk hoogstaand onderwijs door gevestigde docenten, waarbij de studenten daadwerkelijk wijzer worden gemaakt op het ‘business vlak’. Zodat ze meer en beter kunnen verdienen met hun vak of beroep en juridische, fiscale en andere zakelijke valkuilen (leren) herkennen en tackelen.

 

Media/IE/IT-partner Charissa Koster van DayOne draagt zorg voor de invulling van de lessen en is tevens als coach aan de Academy verbonden. Voor meer informatie, zie www.braenworks.com