Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

Dayone |
08 november 2019

Na lang wachten is door de Hoge Raad vandaag, 8 november 2019, eindelijk de knoop doorgehakt over de vraag of werkgevers gehouden zijn mee te werken aan de beëindiging van “slapende dienstverbanden” met werknemers. De uitspraak lees je hier. Het antwoord is kortgezegd: ja, tenzij de werkgever kan aantonen dat er nog een belang bestaat bij de instandhouding van het dienstverband.


Na twee jaar ziekte van de werknemer, eindigt voor de werknemer het recht op loondoorbetaling. Werkgevers kozen er vaak voor de werknemer onbetaald in dienst te houden. Dit werd ook wel aangeduid als het slapende dienstverband. Het idee was dat als de werknemer werkelijk weg zou willen, hij of zij zelf de arbeidsovereenkomst maar moest opzeggen. Dat zou alleen betekenen dat de werknemer het recht op transitievergoeding ‘prijsgaf’.


Dat is nu niet meer het geval. De Hoge Raad heeft vandaag bepaald dat de werkgever verplicht is mee te werken aan een verzoek van de werknemer om tot beëindiging te komen. Dit vloeit voort uit zijn wettelijke verplichting om zich als goed werkgever te gedragen (neergelegd in artikel 7:611 BW). Hierop wordt door de Hoge Raad wel één uitzondering aanvaard, namelijk als de werkgever kan aantonen dat deze nog een belang heeft bij de instandhouding van het dienstverband. De bewijslast ligt hier bij de werkgever. 

De Hoge Raad vult hierop aan dat zo’n belang kan zijn gelegen in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Het feit dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt is géén geldige reden om het dienstverband in stand te laten. 


De uitspraak is naar mijn mening onterecht. De vergoeding werd in het jaar 2015 ingevoerd ter bevordering van de ‘transitie’ van de werknemer naar ander werk, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis. Maar de werkgever heeft als het goed is gedurende al die jaren al heel wat transitiekosten voor zijn rekening moeten nemen. Naast het feit dat er ook flink wat tijd is geïnvesteerd in re-integratie. De transitievergoeding is niet ingevoerd ter aanvulling van het weggevallen inkomen. Principieel is de uitspraak daarom niet juist en is de Hoge Raad hier naar mijn mening haar boekje te buiten gegaan.


Nog afgezien van het feit dat de Hoge Raad een doelredenering hanteert. Door de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding kan de werkgever vanaf 1 april 2020 aanspraak maken op compensatie voor deze transitievergoedingen. Goed om te weten is dat de samenleving als geheel dus binnenkort opdraait voor deze kosten. 


Heeft u zelf slapende werknemers in dienst? Andere vragen? Wij helpen graag!

zweipfenning@dayonelegal.nl