Kan een werkgever verplicht zijn om personeel in te lichten over relevante fiscale wijzigingen?

van Zwieten |
28 september 2023

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 22 september 2023 blijkt van wel. De procedure gaat over twee vliegers van KLM die de Zwitserse nationaliteit hebben, daar ook wonen en daar belastingplichtig waren. In 2012 is het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland gewijzigd. Op grond van deze verdragswijziging heeft de belastingdienst in 2017 en 2018 navorderingsaanslagen inkomensbelasting over de jaren vanaf 2012 aan de vliegers opgelegd voor bedragen van in totaal EUR 1,1 miljoen en EUR 600.000,-. De KLM heeft geen loonbelasting op het loon van de vliegers ingehouden. 

 

De vliegers vorderen dat KLM wordt veroordeeld om de navorderingsaanslagen te betalen, omdat KLM heeft gehandeld in strijd met de eisen van goed werkgeverschap door de vliegers niet tijdig te waarschuwen voor de gevolgen van de verdragswijziging, en door geen loonbelasting in te houden op hun loon. 


Kantonrechter en gerechtshof

De kantonrechter heeft geoordeeld dat KLM slechts 50% van de bedragen hoeft te betalen. Het gerechtshof heeft de vorderingen van de vliegers in hoger beroep echter alsnog afgewezen. Het gerechtshof heeft daarbij, kort samengevat, geoordeeld dat de vliegers zelf verantwoordelijk waren voor de nakoming van de fiscale verplichtingen. Van KLM kan niet verwacht worden, aldus het gerechtshof, mede door de grote diversiteit aan fiscale stelsels in verschillende landen, dat zij alle regimes bijhoudt en haar werknemers informeert over alle respectievelijke wijzigingen daarvan. 


De Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat het weliswaar juist is dat een werknemer zelf verantwoordelijk is voor correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen en dat de werkgever daar in beginsel geen adviserende taak heeft, maar dat uit "goed werkgeverschap" kan voortkomen dat de werkgever wél gehouden is om de werknemer in te lichten over fiscale wijzigingen die voor de werknemer van belang zijn. In bijzonder kan dit het geval zijn als de informatie van belang is voor de inhouding van de loonbelasting, omdat een werkgever daar op de hoogte van hoort te zijn. Ook speelt mee of de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden van onbekendheid met de bedoelde informatie. 


Conclusie 

Op grond van deze besproken uitspraak kan een werkgever dus een "actieve" informatieplicht hebben indien een wijziging in regelgeving plaatsvindt die voor de fiscale positie van een werknemer van belang is. Als werkgever is het dus van belang om goed op de hoogte te blijven over fiscale wijzigingen (die betrekking hebben op de arbeidsrelatie) die van belang kunnen zijn voor de werknemers én de afweging te maken wat wel gedeeld moet worden en wat niet. 


Wij volgen de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op dit vlak uiteraard op de voet, zeker ook als het gaat om grensoverschrijdende werkzaamheden bij internationaal opererende ondernemingen. Voor vragen, assistentie of advies over de informatie- en waarschuwingsplicht van werkgevers of het (internationale) arbeidsrecht kunt u contact opnemen met onze arbeidsrecht-specialisten. 


Chloë van Zwieten (vanzwieten@dayonelegal.nl)

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Chloë van Zwieten.
+316 26 91 34 38 | vanzwieten@dayonelegal.nl