Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie september 2020)

Breedveld |
28 augustus 2020

Iedere werkgever die vanwege bedrijfseconomische redenen wil overgaan tot het ontslag van werknemers heeft zich aan een aantal spelregels te houden. Die spelregels zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringsregels van het UWV. Zo moet bijvoorbeeld een bepaalde ontslagvolgorde worden gehanteerd en moet worden bekeken of mensen herplaatst kunnen worden. De Uitvoeringsregels voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn door het UWV geactualiseerd in een nieuwe versie van september 2020 en zijn hier te raadplegen via de website van het UWV.

 

What’s new?

De meeste ambtenaren hebben sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De Uitvoeringsregels zijn met name vanwege deze ontwikkeling geactualiseerd. Verder is de “Overbruggingsregeling transitievergoeding” komen te vervallen per 1 januari 2020. Deze regeling was van belang voor kleinere werkgevers die moesten inkrimpen. Zij hoefden dienstjaren van vóór 1 mei 2013 niet mee te tellen bij de berekening van de transitievergoeding. Inmiddels is deze regeling dus komen te vervallen en zijn de Uitvoeringsregels ook op dit punt aangepast. 

 

Wij merken dat er de laatste tijd steeds meer vragen komen over mogelijkheden om te reorganiseren. Logisch, want de coronacrisis hakt er voor steeds meer ondernemers in. Een groeiend aantal bedrijven wil zich daarom oriënteren op de mogelijkheden. Het is dan goed om te weten dat de “formele” route via het UWV niet altijd bewandeld hoeft te worden. Inkrimpen via informele routes, door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met werknemers, is vaak ook een reële optie. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. 


Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Anne Zweipfenning via zweipfenning@dayonelegal.nl of Vincent Breedveld via breedveld@dayonelegal.nl 

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl