Over de andere kant van de tafel: DayOne partner Gerben Metz wordt rechter-plaatsvervanger

Metz |
10 maart 2022

Vandaag werd DayOne partner Gerben Metz beëdigd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (Arnhem/Zuthpen).


Gerben: "Naast de invulling van de maatschappelijke taak, zal deze nevenfunctie mij persoonlijk een verdere kwaliteitsimpuls bieden. Het is enorm leerzaam om beslismethodieken en raadkamergesprekken vanaf de andere kant van de tafel te ervaren. Ik verwacht ook dat ik die vervolgens goed kan inzetten om als advocaat het verhaal van mijn cliënten nog overtuigender en slimmer voor het voetlicht te brengen. Ik zie erg uit naar die ontwikkeling. Met recht een nieuwe DayOne!"

Gerben houdt zich bij DayOne vooral bezig met ondernemingsrecht in brede zin, commerciële contracten, huurrecht/OG kwesties bedrijfsruimte en (inter)nationaal procesrecht. Uiteraard blijft zijn praktijk de volle aandacht verdienen, met zo nu en dan een uitstap naar de rechtbank. 

We wensen hem veel succes bij deze mooie nevenfunctie!

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Gerben Metz.
+31 6 51 25 08 90 | metz@dayonelegal.nl