Over de verdeling van werk en zorgtaken: verruiming betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Breedveld |
12 oktober 2021

De Eerste Kamer heeft vandaag, op 12 oktober 2021, ingestemd met de verruiming van het ouderschapsverlof. Recent werden ook al de mogelijkheden voor partners om geboorteverlof op te nemen verruimd. 

Met de wetswijziging worden “meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken gecreëerd”, aldus de toelichting bij de wet. Hieronder zetten wij kort uiteen waar de wetswijziging in essentie op neerkomt. 

De Wet Betaald Ouderschapsverlof regelt dat ouders binnenkort, namelijk vanaf 2 augustus 2022, (deels) betaald ouderschapsverlof kunnen genieten. Momenteel heeft een ouder al recht op 26 weken onbetaald verlof, op te nemen totdat het kind 8 jaar is. Hier komt nu bij dat gedurende 9 weken van het eerste levensjaar van het kind de helft van het salaris (dagloon) zal worden doorbetaald door het UWV. In gelijke zin wordt ook het adoptie- en pleegouderschapsverlof uitgebreid.


Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het UWV. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Verder mag nog niet het volledige ouderschapsverlof (26 weken) zijn opgenomen op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. 


Heeft u vragen over deze verlofuitbreiding of over andere vormen of soorten van verlof? Neem dan gerust contact op met Vincent Breedveld of Anne Zweipfenning via breedveld@dayonelegal.nl of zweipfenning@dayonelegal.nl

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl