Over persoonsgegevens, data en franchise: AVG Checklist Franchise - DayOne

Koster |
06 maart 2024

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna zes jaar van kracht. Iedere onderneming in Nederland heeft er mee te maken en moet op basis van de wet maatregelen treffen om goed met persoonsgegevens om te gaan. Ook de maatschappelijke belangstelling voor ‘privacy’ neemt steeds verder toe, waarbij eventueel verkeerd handelen grote gevolgen kan hebben voor de reputatie van de desbetreffende onderneming. Het is daarom zaak de regels goed na te leven, zeker nu de Autoriteit Persoonsgegevens steeds actiever boetes uitdeelt in het geval van overtredingen.

Ook bij franchising is een goede omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Franchise is een samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers waarbij de franchisegever tegen vergoeding het recht verstrekt en de plicht oplegt aan een franchisenemer om zijn onderneming te exploiteren binnen de keten van de franchisegever.

In zulke franchiserelaties is voldoende aandacht voor privacy een noodzaak. Niet in de laatste plaats omdat er in franchiserelaties vaak grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld én onderling met elkaar worden uitgewisseld. Daarover dienen afspraken te worden gemaakt. Voor franchisegevers kan het verder verstandig zijn om te controleren hoe hun franchisenemers omgaan met persoonsgegevens. Gaat het immers mis bij een enkele franchisenemer op dat gebied, dan kan dit negatief afstralen op de hele franchiseformule.

Maar wat vereist de wet nu eigenlijk van franchisegevers en franchisenemers? Wat voor juridische documentatie is er bijvoorbeeld nodig om ‘AVG-compliant’ te zijn? In deze checklist zetten wij dit kort op een rij, mét een uitleg van de eisen die door de AVG worden gesteld. 

Bij vragen of opmerkingen: bel of mail DayOne! Dat kan via Jan-Willem Kolenbrander (franchise), Sebastiaan van Wijk (privacy) of een van onze andere privacyspecialisten.

AVG Checklist Franchise DayOne.pdf

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Charissa Koster.
+31 6 535 385 76 | koster@dayonelegal.nl