"Overwinning" voor illegale downloaders: Ziggo niet verplicht tot afgifte persoonsgegevens

van Wijk |
05 november 2019

Bijgewerkt op: 28 jan 2021  

377 Ziggo-klanten kunnen (voorlopig) rustig verder slapen. Net als bij de voorzieningenrechter begin dit jaar krijgt Dutch Film Works (DFW) ook in hoger beroep geen toegang tot de NAW-gegevens van Ziggo-klanten, nadat deze ruim 2 jaar geleden de Hollywoodfilm 'The Hitman's Bodyguard' illegaal hebben gdownload. 


Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag geoordeeld dat de (privacy)belangen van de Ziggo-klanten niet voldoende zouden worden gewaarborgd door DFW indien die gegevens wél zouden worden verstrekt. Zo heeft DFW onder meer niet duidelijk gemaakt wat zij gaat doen op het moment dat zij de gegevens zou verkrijgen of welk bedrag een downloader aan DFW zou moeten betalen. Het feit dat DFW 377 mensen wil aanspreken, terwijl de film ruim 20.000 keer illegaal gedownload is, weet DFW ook onvoldoende helder te onderbouwen of toe te lichten. Door deze onduidelijkheid kan er ook geen goede belangenafweging worden gemaakt tussen de privacyrechten van de Ziggo-klanten en de belangen van DFW bij verkrijging, aldus het Hof. In zo een geval dient het belang van de Ziggo-klanten zwaarder te wegen.  

  

De tijd zal uitwijzen of DFW de zaak nog verder wil voorleggen aan de Hoge Raad. Tevens is het zeer interessant hoe de belangenafweging zou uitvallen, op het moment dat een eiser wél concreet weet te onderbouwen wat hij met de persoonsgegevens zal doen en hoe hij de illegale downloaders wil aanspreken. De vraag is of deze 'overwinning' voor de illegale downloader dan nog wel stand houdt. 


Voor nu is het (helder gemotiveerde) arrest van het Hof voor de geïnteresseerden zeker de moeite van het lezen waard. Deze is hier te vinden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:9352


Heeft u vragen over de bescherming van privacybelangen of het intellectueel eigendomsrecht? Neem dan contact op met vanwijk@dayonelegal.nl

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Sebastiaan van Wijk.
+31 6 12 26 65 80 | vanwijk@dayonelegal.nl