Overzicht Arbeidsrecht 2024

Dayone |
17 januari 2024

Dit jaar verwachten wij twee interessante definitieve wetsvoorstellen. De eerste is de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (kortweg: de ZZP-wet). Deze wet zou een einde moeten maken aan de onduidelijkheid over de vraag wanneer een werkrelatie een arbeidsovereenkomst is dan wel een overeenkomst van opdracht. Uitermate belangrijk voor alle werkgevers en ZZP’ers dus.  

Daarnaast wordt verwacht de Wet verbetering zekerheid flexkrachten. Deze wet schaft eigenlijk iedere vorm van oproep of nul-urenovereenkomst af. Daarvoor in de plaats zou dan een basiscontract moeten komen dat meer (werk) zekerheid biedt voor flexibele arbeidskrachten.


Voor het overige zijn er geen wereldschokkende wijzigingen. In het navolgende stippen wij een aantal wijzigingen aan:

 

Minimumloon

De regeling voor het minimum uurloon is per 1 januari 2024 gewijzigd. De hoogte van het minimum uurloon wordt nu gebaseerd op het minimum maandloon van een werkweek van 36 uur, waardoor werknemers die meer dan 36 uur werken erop vooruitgaan.

 

30% Regeling

De zogeheten 30% Regeling, die inhoudt dat een expat gedurende een periode van 5 jaar 30% van zijn maandsalaris onbelast uitbetaald kan krijgen, wordt verder versoberd. De 30% Regeling wordt gemaximeerd tot het maximum van de Wet normering topinkomens (2024: EUR 233.000,-- bruto). Tevens wordt de 30% Regeling stapsgewijs afgebouwd; de eerste 20 maanden een vrijstelling van 30%, daarna 20 maanden 20% en vervolgens 20 maanden 10%.

 

Pensioen en AOW

De toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. De AOW gerechtigde leeftijd blijft ongewijzigd: voor de jaren 2024 t/m 2027 67 jaar, 2028 67 jaar en 3 maanden, zo ook voor 2029. 

 

Modelovereenkomst(en) ZZP Belastingdienst

De modelovereenkomst die gebruikt wordt door ZZP-ers en die is gebaseerd op de zogeheten “vrije vervanging” is per 1 januari 2024 niet meer bruikbaar. De overige modelovereenkomsten zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

 

Financieel

De maximale transitievergoeding is in 2024 EUR 94.000,-- bruto. De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat naar EUR 2,35 per dag, de reiskostenvergoeding naar EUR 0.23 per kilometer. Voor wat betreft de WKR-regeling: tot EUR 400.000,-- : 1,92% van de loonsom, daarboven 1,18%.

 

Bij vragen, ook over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen: neem gerust contact op met Vincent Breedveld (0653849319) of Chloë van Zwieten (0626913438).