Update herziening beslag- en executierecht

Dayone |
15 juni 2020

Nadat de Tweede Kamer op 14 mei van dit jaar het wetsvoorstel inzake de herziening van het beslag- en executierecht had aangenomen, heeft nu ook de Eerste Kamer op 2 juni jl. met dat wetsvoorstel ingestemd. Daarmee is het pad geplaveid voor wetswijzigingen die onder meer moeten voorkomen dat beslagleggingen uitsluitend worden ingezet als middel om een schuldenaar op de knieën te krijgen. Oftewel: als oneigenlijk drukmiddel.

 

Bij beslag moet een onderscheid worden gemaakt tussen het zogenaamde conservatoir beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure, om iets 'zeker te stellen' of te 'bewaren'. Is een procedure eenmaal - voor een schuldeiser succesvol - afgerond en wil de schuldenaar nog steeds niet betalen, dan kan executoriaal beslag worden gelegd.

 

Het eigenlijke doel van conservatoir beslag vooruitlopend op een gerechtelijke uitspraak is om het verhaal van een vordering op een schuldenaar zeker te stellen. Op die manier beoogt een schuldeiser te voorkomen dat hij na een uitspraak, die inhoudt dat zijn vordering betaald moet worden, de spreekwoordelijke ‘kale kip’ treft en met lege handen blijft zitten. In de praktijk wordt het middel van conservatoir beslag echter nogal eens ingezet om druk uit te oefenen op een schuldenaar om alsnog te betalen. Druk die heel vervelend kan zijn. Want een beslag op diens banktegoed(en) en/of andere vermogensbestanddelen kan een schuldenaar vleugellam maken, waardoor hij eieren voor zijn geld kan kiezen en zijn schuldeiser alsnog betaalt.

 

De wetswijzigingen voorzien in een "beslagvrij bedrag" bij beslag op een bankrekening. Bij beslag op een bankrekening wordt dan een deel van het banktegoed ‘vrijgehouden’, of anders gezegd uitgezonderd, van het beslag. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al. Hiermee moet voorkomen worden dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien (en letterlijk geen brood meer kan kopen).

 

Verder mag er geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals inventaris of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten van het beslag de baten overtreffen. Dit financiële aspect gaat dus een rol spelen. Als beslag op een auto (of een ander motorrijtuig) eenmaal (wél) is toegestaan, wordt een dergelijk beslag in de praktijk iets efficiënter. Waar een deurwaarder een motorrijtuig nu nog daadwerkelijk moet zien, om er beslag op te kunnen leggen, is inzage in het kentekenregister daarvoor straks voldoende.

 

Heeft u vragen over de mogelijkheden om beslag te leggen of juist om beslag te voorkomen of een beslag ongedaan te maken? Bel of mail dan vooral voor een vrijblijvende afspraak. Ons team van specialisten staat voor u klaar, waarbij u contact kunt opnemen met Arnoud Fioole via fioole@dayonelegal.nl