Wet Franchise naar Tweede Kamer

Dayone |
12 februari 2020

Op 11 februari jl. is de Wet Franchise door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Intussen is duidelijk geworden dat de staatssecretaris voorstelt dat niet ten nadele van de franchisenemer van de wet kan worden afgeweken.


De Wet Franchise geeft – kort gezegd – een aantal regels voor de franchisesamenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers en beoogt daarmee meer evenwicht in franchiserelaties te brengen. Daarbij ligt de nadruk op wederzijdse informatieverstrekking tussen franchisegever en franchisenemer. Ook voorziet de wet in een instemmingsrecht van de franchisenemer inzake beslissingen van de franchisegever, bijvoorbeeld op het punt van de wijziging van de (franchise)formule. Verder bevat de wet bijzondere bepalingen over de beëindiging van de franchiserelatie (goodwill en non-concurrentie).


De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) staat positief tegenover de wet, die (aldus de NFV) “afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers verduidelijkt”, zeker waar het afspraken betreft voordat een franchiserelatie wordt aangegaan (de zogenaamde ‘precontractuele fase’).


Franchisegevers vragen regering en parlement nu al om tijdens de verdere wetsbehandeling de wet op een aantal punten te verhelderen of aan te passen, opdat voor beide partijen duidelijk is waar ze aan toe zijn. Ook vragen franchisegevers aandacht voor het feit dat de (volledige) wet een dwingendrechtelijke karakter lijkt te gaan krijgen, hetgeen zou betekenen dat in franchiseovereenkomsten niet van de wet zou kunnen worden afgeweken. Als het wetsvoorstel op dit punt niet wordt verduidelijkt, kan dat praktisch onuitvoerbare situaties opleveren. Ook de bepalingen rond de ‘afgeleide formule’ en de ‘zorgplicht’ vragen om een verdere invulling. Het is afwachten wat de terugkoppeling daarop gaat zijn. We houden u op de hoogte.


* * *


DayOne Advocaten is gespecialiseerd in het begeleiden van franchisegevers en franchisenemers op alle juridische terreinen, in binnen- en buitenland. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Arnoud Fioole via 06-18094950 of per e-mail via fioole@dayonelegal.nl