top of page

All set from DayOne

 

Onze expertise:

 

Ondernemingsrecht

DayOne adviseert en procedeert over ondernemingsrechtelijke kwesties, in de brede zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan:

 • “Boek 2”

 • Fusies en overnames

 • Toe- en uittreding van aandeelhouders / partners

 • Corporate contracten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten

 • Commerciële contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten

 • Aansprakelijkheidskwesties en tuchtzaken (bestuur, raad van commissarissen, professionals)

 • Bedrijfshuurrecht

 

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

DayOne adviseert en procedeert in alle voorkomende arbeidszaken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • individuele en collectieve ontslagprocedures

 • aanstelling en ontslag van (statutair) bestuurders van vennootschappen en andere rechtspersonen

 • reorganisaties en overnames

 • cao recht

 • begeleiding van medezeggenschapstrajecten

 • opstellen van contracten zoals arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten en sociale plannen

 • de rechtspositie van de ambtenaar, van aanstelling tot ontslag

 • advies over de Wet normering topinkomens, de Wet op de ondernemingsraden en talloze andere verwante wetten.

 

IE/ICT/Media/Privacy

DayOne is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (IE), informatie- en communicatietechnologie (ICT), mediarecht en privacy. Daaronder zijn begrepen:

 

 • auteursrecht

 • naburig recht

 • merkenrecht

 • modellenrecht

 • handelsnaamrecht

 • mediarecht

 • portretrecht

 • onrechtmatige perspublicaties

 • vrijheid van meningsuiting versus bescherming van eer en goede naam en reputatiemanagement

 

ICT:

DayOne is gespecialiseerd in eenvoudige en complexe vraagstukken op dit gebied, onder meer:

 • interactieve marketing

 • e-commerce en koop op afstand

 • softwarelicenties

 • partnering agreements

 • escrows

 • databankvraagstukken

 • outsourcings (BPO).

 

Privacy:

DayOne is gespecialiseerd in:

 • de Wet meldplicht datalekken

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • aanverwante vraagstukken waaronder de Telecommunicatiewet (spamverbod)

bottom of page