Een procedure bij de rechter, mediation, arbitrage, bindend advies, ze hebben 1 ding gemeen: het zijn oplossingsmodellen bij conflicten. Partijen staan tegenover elkaar, vaak bijgestaan door een advocaat om uiteindelijk een oplossing of een oordeel over het geschil te krijgen of te vinden. Wie wint er, wie verliest er? Advocaten zijn in dit toernooimodel per definitie partijdig. Wij ook. En wij zijn er best goed in, al zeggen we het zelf.

Maar OneDayDeal gaat niet over conflicten.

Juist niet.

Klanten weten soms niet WAT ze hebben “afgesproken”, en WAAROM ze het hebben afgesproken. Soms wordt op pijnlijke wijze duidelijk dat er getekend is voor voorwaarden waarvan men het bestaan niet eens wist. Soms druipt de economische ongelijkheid of onevenwichtigheid van de afspraken af. Onderhandelingen lopen niet altijd efficiënt en redelijk als partijen elk hun eigen advocaat of adviseur inschakelen. Partijen graven zich in. Een veelvoud van concepten wordt over en weer uitgewisseld. Adviseurs proberen elkaar juridische vliegen af te vangen en hun handigheidjes op te leggen.
​
Aan beide kanten lopen de juridische kosten vaak hoog op terwijl de discussies gevoerd worden over de hoofden van partijen heen. En partijen hebben hetgeen wordt afgesproken vaak niet helemaal in de vingers. Een veel gehoorde opmerking:
​
“Een contract teken je alleen maar voor het geval het mis gaat. Het ding belandt in een bureaula om er alleen maar uit te komen als er een conflict ontstaat. Dan pas gaan we precies nalezen wat we nu eigenlijk hebben afgesproken.”
​
Maar het kan echt anders. Veel sneller en goedkoper. En het voorkomt juist conflicten. Wij hebben er inmiddels ervaring mee.
 

Het werkt bij samenwerkingsovereenkomsten, joint ventures, overnames, aandeelhoudersafspraken. Maar ook bij leverancierscontracten. Zelfs bij het overeenkomen van de arbeidsvoorwaarden voor een nieuwe directeur, huurovereenkomsten en ICT projecten. Eigenlijk in alle gevallen waarin de belangen van partijen nog min of meer parallel lopen maar de afspraken nog wel schriftelijk moeten worden vastgelegd. Zolang er (nog) geen geschil is, partijen hetzelfde doel voor ogen hebben en bereid zijn open en eerlijk daarover met elkaar te communiceren. Wij kunnen daarbij helpen, vanaf Dag 1.

Hoe? Het is eenvoudiger dan je denkt.

Met de OneDayDeal bedienen wij beide partijen. Niet als scheidsrechter, maar als adviseur om jullie doelen te bereiken. Zonder partijdig te zijn. Je kunt het ook zo zien: twee partijen nemen samen 1 advocaat.

Wij gaan aan de slag als advocaat van en voor het gezamenlijk doel dat partijen voor ogen hebben. Is dat gezamenlijke doel er niet meer of is het onbereikbaar gebleken, dan stopt onmiddellijk de OneDayDeal dienstverlening. Aan geschillenbeslechting doen wij niet in een OneDayDeal. Wij oordelen wel, maar veroordelen niet.

​We proberen het in 1 dag te regelen. Dat vereist een goede en slimme voorbereiding. Prijsafspraken zijn op voorhand al gemaakt. Alle benodigde gegevens worden door ons opgevraagd met slimme vragenlijsten. Als alles compleet is beginnen we op Dag 1. Dat partijen zelf aanwezig zijn, is een must. Uiterlijk aan het einde van de dag moet er een eerste concept liggen waar allen achter kunnen staan. In begrijpelijke bewoordingen. Het zijn immers jouw afspraken. Het eventuele vervolg wordt bepaald door het gezamenlijke doel. Maar uiteindelijk beslissen jullie zelf. Kunnen we dit tekenen, willen we een extra adviseur of willen we een extra dagdeel om de punten op de i te zetten. Het is aan jullie.

Voor OneDayDeal gelden spelregels.

Meer weten? Bel of mail met Vincent Breedveld: +31 6 5384 9319 of breedveld@dayonelegal.nl