DayOne advocaten
Vasthouden
en niet meer
loslaten;
alleen het
resultaat telt!

Edith Groenewegen-Caris

1977
Edith's DayOne
Augustus 2000
Toegelaten tot de Balie, lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

Medeoprichter van DayOne. 

Ervaren adviseur en sparringpartner voor ondernemers. Snel, bereikbaar en hands-on. Thuis in de corporate wereld. Dealmaker en procesadvocaat. Zoekt creatieve oplossingen vanuit klantbelang. Betrokken. Bevlogen. Analytisch sterk. Enorme dossierkennis. 

Uitgebreid netwerk van andere professionals actief in de financiële en corporate wereld. Secretaris en bestuurslid van MKB Den Haag, de grootste belangenbehartiger voor MKB-ondernemingen in Den Haag.  Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging Corporate Litigation.

Rechtsgebieden

Corporate
Overnames (M&A), ontvlechtingen, toe- en uittreding van partners, herstruc­tureringen, opstellen van corporate contracten (zoals aandeel­houders­overeenkomst en management­overeenkomst), oplossen van geschillen binnen de vennoot­schap (bijvoorbeeld tussen aandeel­houders of tussen aandeel­houders en het bestuur)
Corporate litigation & arbitration
Begeleiden bij commerciële (aansprakelijkheids)geschillen, geschillen in verband met beëindiging van overeen­komsten en samen­werkingen, onrechtmatige daads- en wanprestatie­vorderingen, aandeelhouders­geschillen, beroeps- en bestuurders­aansprakelijkheidszaken, tuchtzaken (o.a. Accountants­kamer en Kamer voor het Notariaat).

Commercial contracts
Opstellen en uitonderhandelen van commerciële, ICT en corporate contracten, opstellen van algemene voorwaarden

Hoe werkt Edith?
Edith is de vaste advocaat van een breed scala aan nationaal en internationaal opererende ondernemingen. In veel gevallen is zij dit al ruim 20 jaar. Edith geniet van haar soms sturende en altijd duidelijke adviesrol. In die zin staat Edith letterlijk naast en voor de ondernemer die ze bijstaat. In complexe structuren, ontvlechtingen en procedures heeft Edith baat bij de kennis die zij opdeed bij de post-academische opleiding Corporate Structures (vennootschapsrecht) van de Grotius Academie en de ervaring die zij opdeed in een multidisciplinair kantoor met advocaten, fiscalisten en notarissen.
 
Edith zelf
Edith: “Ik geniet nog steeds ontzettend van het advocaten-vak dat mij als een jas past. Een up-to-date kennis van het recht is onontbeerlijk. Met daarnaast oog voor de onderneming, haar mensen, en niet te vergeten het doel dat mijn cliënt bereiken wil. Snel schakelen vind ik vanzelfsprekend. De afgelopen jaren zet ik mij als bestuurslid van MKB Den Haag in voor de belangen van MKB-ondernemingen in de regio Den Haag. Mooi om te zien wat je met een groot netwerk bereiken kunt!”
 
Kantoorgenoten over Edith
“Edith beschikt over een enorme dossierkennis en doorzettingsvermogen. Zij wil alles doorgronden en laat niets aan het toeval over. Een zeer geduchte tegenstander die niet alleen blaft maar zeker ook bijt als dat nodig is. Als ze vast heeft laat ze niet meer los. Als kantoorgenoot en adviseur van haar klanten gelukkig beminnelijk en behulpzaam met een opgeruimd karakter.” 
 

Rechtsgebiedenregister

Edith heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Ondernemingsrecht 

  • Agentuur en distributie
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en Stichtingen 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.