DayOne advocaten
Uw succes
is mijn missie,
dat bereiken
we in nauwe
samenwerking.

Koen Wouda

Koen is werkzaam binnen de brede ondernemersgerichte praktijk van DayOne advocaten, met een focus op Intellectueel Eigendomsrecht, mediarecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en de algemene commerciële adviespraktijk. Koen is snel van begrip en inzetbaar op uiteenlopende onderwerpen. Verder gaat hij analytisch en klantgericht te werk, met oog voor de belangen van de cliënt. Hij haalt de onderste steen boven om zo tot het beste resultaat voor de cliënt te komen.

Rechtsgebieden

Intellectueel Eigendomsrecht 
Media-, pers- en reputatiezaken 
Privacyrecht
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten en verbintenissenrecht 

Achtergrond

Koen studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (2023). Hij rondde met goed gevolg de Master Civiel Recht af, met specialisatievakken in het Intellectuele Eigendomsrecht. Na zijn afstuderen heeft Koen stage gelopen bij een bekende bank en een groot advocatenkantoor, op de sectie IP & IT. Sinds juni 2024 is hij werkzaam bij DayOne Advocaten waar hij deel uitmaakt van het advocatenteam (beëdiging juli 2024).