DayOne advocaten

Samen
de beste
oplossing
nastreven
met onderling
vertrouwen
als basis.

Teun Pouw

1978
Teun’s DayOne
Februari 2005
Toegelaten tot de Balie, lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

Teun bouwt graag langdurige relaties op met zijn cliënten. Dit werkt niet alleen prettig, maar draagt ook bij aan het kiezen van de juiste strategie en aanpak van een zaak. Vertrouwen voorop en zo samen de beste oplossing nastreven. Teun staat dan ook bekend om zijn prettige samenwerking met cliënten én collega’s (zowel op kantoor als met vakgenoten). Soms is een oplossing echter slechts mogelijk met een gang naar de rechter. Ook dan zal Teun met plezier en de grootste zorg de belangen van de client nastreven.
 

In zijn dagelijkse praktijk houdt Teun zich met name bezig met het behartigen van belangen van ondernemingen op het gebied van IE- en IT-recht. Het voeren van onderhandelingen en het verstrekken van adviezen in dit verband behoort tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij houdt zich op deze terreinen voorts zowel bezig met het begeleiden van geschillen als ook met het opstellen en beoordelen van uiteenlopende overeenkomsten. Tevens houdt hij zich bezig met het deponeren van merken en modellen, het beheren van IE-portefeuilles en het voeren van procedures met betrekking tot de bescherming van merken, modellen, auteursrechten, handelsnamen en domeinnamen.

Rechtsgebieden

  • Intellectueel eigendomsrecht
  • IT-recht
  • Onrechtmatige publicaties
  • (Internationale) contracten
  • Franchise
  • Ondernemingsrecht

Achtergrond

In 2004 is Teun afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de afstudeerrichtingen civiel recht en bedrijfsrecht. In februari 2005 is hij beëdigd als advocaat en sindsdien in de Haagse regio werkzaam als advocaat. Sinds 1 januari 2023 is Teun aan DayOne Advocaten verbonden. 
Teun heeft in 2009 de specialisatieopleiding tot BMM-merkengemachtigde van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht afgerond en mag sindsdien het keurmerk van de BMM voeren.

Teun verzorgt met enige regelmaat en veel plezier presentaties op het gebied van IE- en IT-recht, in het (recente) verleden onder meer bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”), de landelijke dag van de Kamer van Koophandel, de ABN-AMRO Summer School, de Vereniging voor Distributie, Franchise en agentuur (“DFA”) en de Haagse Hogeschool.

 

Rechtsgebiedenregister

Teun Pouw heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
    •    Intellectueel eigendomsrecht

 
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.