DayOne advocaten

 

Regelen
als het kan,
procederen
als het moet.

Jan-Willem Kolenbrander

1977
Jan-Willem’s DayOne
Februari 2008
Toegelaten tot de Balie, lid van de Nederlandse Orde van Advocaten
In 2003 is Jan-Willem afgestudeerd aan de Universiteit Leiden (richting Civiel Recht met een focus op Burgerlijk Procesrecht). Zijn eerste baan was bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar is hij in contact gekomen met het contractenrecht en zakelijke samenwerkingsvormen zoals distributie, franchise en agentuur. Het was de start van een fascinatie die hem niet meer heeft losgelaten. In 2008 is hij advocaat geworden en heeft hij zich verder verdiept in commerciële contracten, met name franchiseovereenkomsten, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Sinds 1 januari 2023 is hij verbonden aan DayOne advocaten.

Rechtsgebieden

  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Franchise, distributie, agentuur
  • Procesrecht
Franchise
Wilt u meer lezen over franchise, uitspraken en relevante standaard blogs die over franchise gaan? Klik hier.

Hoe werkt Jan-Willem

Jan-Willem is een toegankelijke advocaat die graag met de cliënt meedenkt over een praktische oplossing. Zijn enthousiasme voor het recht zorgt voor een efficiënte en doelgerichte zaaksaanpak waarbij de belangen van de cliënt voorop staan.

Achtergrond

Jan-Willem: “In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met commerciële contracten, zoals inkoop-, verkoop- en leveringsovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten. Mijn praktijk kent daarbij een grote focus op de franchiseovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen, aanpassen en beoordelen van franchiseovereenkomsten, het adviseren omtrent de Wet franchise, ondeugdelijke prognoses, (post)contractuele non-concurrentiebedingen, het beëindigen van de samenwerking, et cetera. Daarnaast is conflicthantering een vast onderdeel van mijn dagelijkse praktijk, waarbij een gang naar de rechter of arbiter ten behoeve van de cliënt niet wordt geschuwd als dat nodig is. Dat alles doe ik zowel voor franchisenemers, verenigingen van franchisenemers, alsmede voor (nationale en internationale) franchisegevers. Met enige regelmaat publiceer ik artikelen en blogs en verzorg ik tevens cursussen, webinars en podcasts.”

Rechtsgebiedenregister
Jan-Willem Kolenbrander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de navolgende hoofd- en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
  • Burgerlijk procesrecht
  • Ondernemingsrecht - Agentuur en distributie
  • Verbintenissenrecht - Agentuur en distributie
 
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.