top of page
Profielfoto Edith Groenewegen.jpg

Edith Groenewegen-Caris

Edith's DayOne

27 juli 1977

Toegelaten tot de Balie: augustus 2000, lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

 

Direct contact

     +31 6 51 11 61 55

     groenewegen@dayonelegal.nl 

     Let’s connect from day one

 

Rechtsgebieden

 • Ondernemingsrecht: overnames (M&A), ontvlechtingen, toe- en uittreding van partners, corporate governance begeleiding, herstructureringen, opstellen van corporate contracten (zoals aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst), oplossen van geschillen binnen de vennootschap (bijvoorbeeld tussen aandeelhouders of tussen aandeelhouders en het bestuur)

 • Procesrecht: begeleiden bij commerciële (aansprakelijkheids)geschillen, geschillen in verband met beëindiging van overeenkomsten en samenwerkingen, onrechtmatige daads- en wanprestatievorderingen, aandeelhoudersgeschillen, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidszaken, tuchtzaken (o.a. Accountantskamer en Kamer voor het Notariaat)

 • Contractenrecht: opstellen en uitonderhandelen van commerciële, ICT en corporate contracten, opstellen van algemene voorwaarden

 

Hoe werk ik?

Een strategisch adviseur en sparringpartner voor ondernemers. Daarnaast een echte (proces)advocaat. Altijd op zoek naar een creatieve oplossing, met de belangen en het doel van de klant scherp op het netvlies. Betrokken. Bevlogen. Analytisch sterk. Tot in detail op de hoogte van de feiten en het recht.

Al jarenlang de vaste advocaat van een breed scala aan nationaal en internationaal opererende ondernemingen. Voelt zich bevoorrecht om van zo dichtbij een onderneming te zien functioneren en om op de momenten dat het er écht om gaat het verschil te  maken. Naast een brede adviespraktijk, een omvangrijke procespraktijk. Uitgebreid netwerk van andere professionals actief in de financiële en corporate wereld.

Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, het Nederlandse Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) District Den Haag, en de Vereniging Corporate Litigation.

 

Achtergrond

Advocaat sinds 2000. In 2006 met succes de post academische opleiding Corporate Structures (vennootschapsrecht) bij de Grotius Academie afgerond. Daarnaast diverse andere specialisatieopleidingen gevolgd.

In 2016 één van de oprichters van DayOne.

 

Klanten zeggen over Edith

“Ik heb de afgelopen twintig jaar met vele advocaten van bijna alle grote kantoren in Nederland gewerkt. Ik heb veel goede advocaten ontmoet. De samenwerking met Edith, haar inzet en haar proactieve aanpak vond ik bijzonder en zeer positief, ook als ik dat vergelijk met mijn andere ervaringen. Edith wist altijd een goede balans te vinden tussen de mening van mij als klant en aan de andere kant haar eigen opvatting. Zij wist op een zeer prettige en overtuigende manier haar mening te geven, terdege rekening houdend met wat ik zei en wat ik vond. Opvallend was ook haar wens/eis om alle details, zowel technisch als algemeen, van een zaak te begrijpen. […] Positief aan Edith vond ik zeker ook haar capaciteit om de rijstebrij aan informatie en de verschillen in meningen die op haar af kwamen te ordenen en te interpreteren. Zij wist in de communicatie naar alle betrokkenen bovendien altijd de goede toon te vinden. Dit maakte haar zeer effectief.”

en:

“Edith is meer dan een goede professionele adviseur/ advocaat. Zij luistert heel goed en is in staat om als het ware in de huid van de cliënt te kruipen om zo ook de achterliggende gedachten van de cliënt te begrijpen en verdiept zich inhoudelijk sterk in de kwesties waar het omgaat. In een dialoog spart zij met jou naar een oplossingsrichting. […] Kortom is zij voor mij een partner door dik en dun en dat doet zij voor mij al meer dan een decennium lang.”

 

Kantoorgenoten zeggen over Edith

“Edith beschikt over een enorme dossierkennis en doorzettingsvermogen. Zij wil alles doorgronden en laat niets aan het toeval over. Een zeer geduchte tegenstander die niet alleen blaft maar zeker ook bijt als dat nodig is. Als ze vast heeft laat ze niet meer los. Als kantoorgenoot en adviseur van haar klanten gelukkig beminnelijk en behulpzaam met een opgeruimd karakter.”  

 

Een greep uit recente zaken

 • Begeleiden verkoper (aandelentransactie) bij de verkoop van diverse werkmaatschappijen actief in bodemontwikkeling

 • Begeleiden meerderheidsaandeelhouder van een online inhuurplatform bij de participatie door een investeringsmaatschappij

 • Begeleiden van twee aandeelhouders bij de afwikkeling van een earn out en aandelen putoptie en het opstellen en uitonderhandelen van een vaststellingsovereenkomst, alsmede begeleiden bij de notariële afwikkeling

 • Begeleiden bestuurder/aandeelhouder (50%) van een nationaal opererende woonwinkel bij een geschil met medebestuurder/aandeelhouder en uiteindelijke verkrijging van een 100% belang

 • Begeleiden van een wereldwijd opererend ingenieursbureau met het verbeteren van hun corporate governance in Nederland

 • Adviseren van een internationaal opererend architectenbureau met vestigingen in binnen- en buitenland met het herstructureren van hun concern en de toetreding van nieuwe aandeelhouders

 • Begeleiden aandeelhouders van diverse ondernemingen bij ontslag van statutair bestuurder

 • Opstellen en uitonderhandelen van grootschalige ICT-contracten tussen een grote IT-leverancier en diverse Nederlandse banken

 • Opstellen overeenkomst voor een strategische samenwerking voor het verrichten van IT-services

 • Procedures in eerste aanleg en hoger beroep voor een nationaal opererende N.V. actief in de beugeltandheelkunde, onder meer over een door een aandeelhouder ingestelde vordering tot uittreding (ex artikel 2:343 BW), een kennelijk onredelijk ontslag vordering en onrechtmatige daad-vordering en over een vordering van de vennootschap in verband met aan de voormalig statutair bestuurder betaalde vergoedingen

 • Procedures in eerste aanleg en in hoger beroep voor een grootstedelijk gebied bestaande uit 23 gemeentes in verband met (de beëindiging van) overeenkomsten met de wereldwijd marktleider in buitenreclame en stadsmeubilair

 • Begeleiden bij de totstandkoming van diverse commerciële contracten;

 • Begeleiden van een franchiseorganisatie in de reisbranche bij onder meer het updaten van contracten met haar franchisenemers, haar handboek en franchisevoorwaarden

 • Begeleiden van een verhuurder van een bedrijfspand bij haar geschil met haar huurder en het voeren van een procedure waarin wijziging van de gesloten huurovereenkomst gevorderd wordt (op grond van artikel 2:334R BW) na het doorvoeren van een splitsing door huurder

 

Edith Groenewegen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht 

 • Agentuur en distributie

 • Beroepsaansprakelijkheid

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Fusies en overnames

 • Vennootschappen

 • Verenigingen en Stichtingen 

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 • Black LinkedIn Icon
bottom of page